Kolektory słoneczne – energia ze słońca - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

Logotyp Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Swiss Contribution
logotyp Konfederacji Szwajcarskiej

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Nr KIK/66, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Inwestycje zrealizowane zostały przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki na terenie 20 gmin: Miasto Jasło, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Wartość projektu – 94,6 mln zł
Dofinansowanie Szwajcarii 75%

Zakres projektu obejmował:

  • instalację kolektorów słonecznych na ok. 8250 budynkach prywatnych, o powierzchni ponad 40 tys. m2
  • instalację kolektorów słonecznych na 103 budynkach użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, ośrodki zdrowia, centra kultury, obiekty sportowe, domy opieki społecznej oraz szpital w Jaśle, o powierzchni ponad
    2 tys. m2
  • instalację systemów fotowoltaicznych na 49 budynkach użyteczności publicznej, w tym baseny w: Jaśle, Gminie Czarna, Gminie Dębica, oczyszczalnie ścieków w: Szerzynach, Szebniach, Trzcinicy, Pilźnie, zadaszenie „zielonego rynku” w Jaśle, o mocy 1160 kWp.

To jeden z największych projektów pilotażowych w Polsce w zakresie odnawialnych źródeł energii, realizowany na obszarze ok. 2 tys. km2 zamieszkałym przez ok. 280 tys. mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego – o ponad 10 000 ton rocznie zostanie zmniejszona emisja CO2.

Korzyści płynące z realizacji projektu:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza – o ponad 10 000 ton rocznie zostanie zmniejszona emisja CO2,
  • 12% gospodarstw domowych na terenie Związku Gmin korzysta z ciepłej wody użytkowej uzyskanej przy wykorzystaniu instalacji solarnych,
  • ochrona terenów przyrodniczo cennych,
  • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
  • oszczędności finansowe mieszkańców
Back to top
Verified by MonsterInsights