Gmina Chorkówka - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
herb gminy Chorkówka
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Chorkówka w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 427 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

  • Gimnazjum w Świerzowej Polskiej,
  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zręcinie,
  • Zespół Szkół w Kopytowej,
  • Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce,
  • sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Kopytowej.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Chorkówka – 4,5 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top
Verified by MonsterInsights