– Gmina Tarnowiec

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Tarnowiec
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Tarnowiec w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 307 domach prywatnych i 8 obiektach użyteczności publicznej:

 • Zespół Szkół w Umieszczu,
 • Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim,  
 • Szkoła Podstawowa w Łajscach,
 • Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu,
 • Szkoła Podstawowa we Wrocance,
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Gliniku,
 • Przedszkole Gminne w Tarnowcu,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu.

Ponadto na 6 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • Zespół Szkół Publicznych w Umieszczu,
 • Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim,
 • Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu,
 • Przedszkole Gminne w Tarnowcu,
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu,
 • Urząd Gminy w Tarnowcu, o łącznej mocy 52 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Tarnowiec – 3,4 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top