– Gmina Jasło

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb gminy Jasło
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Jasło w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 599 domach prywatnych.

Ponadto na oczyszczalniach ścieków w Szebniach i Trzcinicy wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 80 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Jasło – 6,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top