Gmina Jodłowa - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Jodłowa
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Jodłowa w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 285 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:
– Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej,
– sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 1 w Jodłowej,
– Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej,
– Centrum Kulturalno-Sportowe Remiza OSP w Dębowej,
– Centrum Kulturalno-Sportowe z zapleczem dla OSP w Dzwonowej.

Ponadto na budynkach Urzędu Gminy i Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 32 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Jodłowa – 3,1 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top
Verified by MonsterInsights