– Gmina Brzyska

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Brzyska
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Brzyska wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użyt¬kowej na 359 domach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej:

  • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Błażkowej,
  • Ośrodek Zdrowia w Brzyskach,
  • Liwocz Arena w Kłodawie.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Brzyska – 3,6 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top