– Gmina Czarna

logotyp funduszy szwajcarskich
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Czarna w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 422 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

  • budynek krytej pływalni w Czarnej,
  • Gminne Centrum Kultury i Promocji w Czarnej,
  • Dom Kultury w Starej Jastrząbce,
  • Dom Kultury w Grabinach,
  • Centrum Rekreacyjne w Czarnej.

Ponadto na budynku krytej pływalni w Czarnej wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 21 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Czarna – 4,8 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top