Gmina Brzostek - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Brzostek
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Brzostek w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 477 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:

  • Szkoła Podstawowa w Brzostku,
  • Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej,
  • Gimnazjum w Brzostku,
  • Zespół Szkół w Januszkowicach,
  • Zespół Szkół w Siedliskach – Bogusz.

Ponadto na budynku Urzędu Miasta w Brzostku wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 6 kWp.

  • Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Brzostek – 5,0 mln zł,
  • Dofinansowanie Szwajcarii – 75%
Back to top