– Kolektory słoneczne

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Osiek Jasielski
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Osiek Jasielski w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 133 domach prywatnych.      

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Osiek Jasielski – 1,4 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Nowy Żmigród
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Nowy Żmigród w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 269 domach prywatnych i 7 obiektach użyteczności publicznej:

 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Nowym Żmigrodzie,
 • Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie,
 • Zespół Szkół w Łężynach,
 • Szkoła Podstawowa w Desznicy,
 • Zespół Szkół w Nienaszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Kątach,
 • Dom Ludowy w Łężynach.

Ponadto na 5 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie,
 • Zespół Szkół w Łężynach,
 • Zespół Szkół w Nienaszowie,
 • Szkoła Podstawowa w Kątach,
 • Urząd Gminy w Nowym Żmigrodzie, o łącznej mocy 57 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Nowy Żmigród – 3,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
Gmina Krempna
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Krempna w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 100 domach prywatnych i 3 obiektach użyteczności publicznej:
– Zespół Szkół w Krempnej,
– Gminny Ośrodek Kultury w Krempnej,
– Gminny Ośrodek Zdrowia w Krempnej.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Krempna – 1,0 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Kołaczyce
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Kołaczyce w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 295 domach prywatnych i 7 obiektach użyteczności publicznej:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach,
 • Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy,
 • Ośrodek Zdrowia w Kołaczycach,
 • Ośrodek Zdrowia w Sieklówce,
 • Przedszkole Gminne w Kołaczycach,
 • Dom Pogodnej Starości „Nazaret”.

Ponadto na budynkach Urzędu Miasta Nr 1 i Nr 2 w Kołaczycach wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 14 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Kołaczyce – 3,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top