– Kolektory słoneczne

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Jodłowa
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Jodłowa w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 285 domach prywatnych i 5 obiektach użyteczności publicznej:
– Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej,
– sala gimnastyczna przy Zespole Szkół nr 1 w Jodłowej,
– Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej,
– Centrum Kulturalno-Sportowe Remiza OSP w Dębowej,
– Centrum Kulturalno-Sportowe z zapleczem dla OSP w Dzwonowej.

Ponadto na budynkach Urzędu Gminy i Zespołu Szkół Nr 1 w Jodłowej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 32 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Jodłowa – 3,1 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb Gminy Jedlicze
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Jedlicze w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 570 domach prywatnych i 4 obiektach użyteczności publicznej:
– Przedszkole w Potoku,
– Przedszkole w Jaszczwi,
– Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu,
– Zespół Szkół Publicznych w Jedliczu.

Ponadto na budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu wykonano instalację fotowoltaiczną do produkcji energii elektrycznej o mocy 40 kWp.
Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Jedlicze – 6,2 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
Herb gminy Jasło
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Jasło w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 599 domach prywatnych.

Ponadto na oczyszczalniach ścieków w Szebniach i Trzcinicy wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej o łącznej mocy 80 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Jasło – 6,3 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

logotyp funduszy szwajcarskich
logotyp gminy Dębowiec
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

„Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi unii europejskiej

Na terenie Gminy Dębowiec w ramach Projektu wykonano instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 332 domach prywatnych i 9 obiektach użyteczności publicznej:

 • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,
 • Szkoła Podstawowa w Woli Dębowieckiej,
 • Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich,
 • Szkoła Podstawowa w Foluszu,
 • Szkoła Podstawowa w Dobryni,
 • Szkoła Podstawowa w Duląbce,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Cieklinie,
 • Szkoła Podstawowa Gimnazjum i Przedszkole w Cieklinie,
 • Wiejski Dom Kultury w Woli Dębowieckiej.

Ponadto na 8 budynkach użyteczności publicznej wykonano instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej:

 • Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dębowcu,
 • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu,
 • Szkoła Podstawowa w Łazach Dębowieckich,
 • Szkoła Podstawowa w Dobryni,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Cieklinie,
 • Urząd Gminy Dębowiec,
 • Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Cieklinie,
 • Wiejski Dom Kultury w Woli Dębowieckiej, o łącznej mocy 115 kWp.

Wartość zadań zrealizowanych na terenie Gminy Dębowiec – 4,2 mln zł,
Dofinansowanie Szwajcarii – 75%

Back to top