Gmina Krempna – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
Herb Gminy Krempna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/12
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Krempna”

Zadanie 11.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krempna i Kotań
Zadanie 11.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Krempna

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków, 10 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 137 714 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 740 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, natomiast wybudowana oczyszczalnia ścieków pozwala na prawidłowe ich oczyszczenie.

Back to top