Realizacja projektu w Gminach - ETAP I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
Herb Gminy Żyraków
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/21
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Żyraków”

Zadanie 20.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa
Zadanie 20.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa Wola
Zadanie 20.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bobrowa Zakącie
Zadanie 20.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Góra Motyczna i Wiewiórka
Zadanie 20.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nagoszyn

Zakres prac – wybudowano 74,8 km kanalizacji sanitarnej i 32 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 4 070 526 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 5240 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

fundusz spójności
logotyp gminy Tarnowiec
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/20
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec

Zadanie 19.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowiec
Zadanie 19.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tarnowiec

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 20,6 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 754 786 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – styczeń 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1140 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

fundusz spójności
logotyp gminy Szerzyny
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/19
“Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Szerzyny”

Zadanie 18.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ołpiny – Szerzyny
Zadanie 18.2 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szerzyny

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków orz 31,8 km kanalizacji sanitarnej i 11 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 406 264 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2030 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

fundusz spójności
logotyp gminy Skołyszyn
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/17
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn”

Zadanie 16.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skołyszyn
Zadanie 16.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przysieki
Zadanie 16.3 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Przysieki

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 21,5 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 584 245 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
październik 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1680 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/18
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn”

Zadanie 17.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kunowa, Pusta Wola, Przysieczki, Harklowa

Zakres prac – wybudowano 34,1 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 873 610 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – czerwiec 2009

Back to top