Gmina Jedlicze – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
Herb Gminy Jedlicze
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/09
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze”

Zadanie 8.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żarnowiec

Zakres prac – wybudowano 8,2 km kanalizacji sanitarnej oraz 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 349 414 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – maj 2008

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/10
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jedlicze”

Zadanie 9.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaszczew i Moderówka
Zadanie 9.2. Budowa kolektora tłocznego Moderówka – Męcinka wraz z przepompownią

Zakres prac – wybudowano 25,8 km kanalizacji sanitarnej oraz 11 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 648 650 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2009

Zrealizowane na terenie gminy inwestycje umożliwią podłączenie 2020 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Back to top