Gmina Dębica – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Dębica
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/04
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Dębica”

Zadanie 3.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Podgrodzie i Latoszyn
Zadanie 3.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pustków-Kochanówka, Brzeźnica

Zakres prac – wybudowano 52,6 km kanalizacji sanitarnej i 21 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 219 068 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła możliwość podłączenia 3910 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.  

Back to top