Gmina Kołaczyce – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Kołaczyce
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/11
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kołaczyce”

Zadanie 10.1. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w m. NawsieKołaczyckie “Szkotnia”
Zadania 10.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Krajowice
Zadanie 10.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździedza
Zadanie 10.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – SPZOZ
Zadanie 10.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kołaczyce – CPN
Zadanie 10.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieździadka
Zadanie 10.7. Wymiana studzienek kanalizacyjnych na istniejącej sieci w m. Kołaczyce
Zadanie 10.8. Modernizacja urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków w m. Kołaczyce

Zakres prac – zmodernizowano oczyszczalnię ścieków, wybudowano 20,8 km kanalizacji sanitarnej, 0,4 km sieci wodociągowej, 0,5 km kanalizacji deszczowej, 4 przepompownie ścieków oraz wymieniono 280 szt. studzienek kanalizacyjnych

Wartość przedsięwzięcia – 1 077 064 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 850 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w Gminie Kołaczyce.

Back to top