Gmina Skołyszyn – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Skołyszyn
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/17
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn”

Zadanie 16.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Skołyszyn
Zadanie 16.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przysieki
Zadanie 16.3 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Przysieki

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 21,5 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 584 245 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
październik 2007 – wrzesień 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1680 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/18
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Skołyszyn”

Zadanie 17.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kunowa, Pusta Wola, Przysieczki, Harklowa

Zakres prac – wybudowano 34,1 km kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 873 610 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – czerwiec 2009

Back to top