Gmina Dębowiec – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Dębowiec
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/05
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dębowiec”

Zadanie 4.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Folusz
Zadanie 4.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Dzielec – Radość
Zadanie 4.3. Budowa magistrali wody Folusz – Dobrynia
Zadanie 4.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zarzecze
Zadanie 4.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wola Dębowiecka, Dębowiec – Dąbrowy

Zakres prac – wybudowano 17 km sieci wodociągowej oraz 24,4 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 139 176 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – maj 2009

Budowa sieci wodociągowych umożliwiła podłączenie 560 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę i poprawiła pewność jej dostaw, a budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1740 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni.

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/06
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w gminie Dębowiec”

Zadanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja SUW w m. Dębowiec

Zakres prac – modernizacja polegała na zastosowaniu pełnego procesu uzdatniania wody w miejsce stosowanego dotychczas jedynie procesu dezynfekcji.

  • Wartość przedsięwzięcia – 226 900 euro w tym:
    84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – marzec 2009

Back to top