Gmina Tarnowiec – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Tarnowiec
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/20
Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Tarnowiec

Zadanie 19.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tarnowiec
Zadanie 19.2. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Tarnowiec

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 20,6 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 1 754 786 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – styczeń 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1140 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Back to top