Gmina Osiek Jasielski – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Osiek Jasielski
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/13
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Osiek Jasielski”

Zadanie 12.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czekaj
Zadanie 12.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Załęże
Zadanie 12.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Świerchowa
Zadanie 12.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osiek Jasielski
Zadanie 12.5. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Załęże
Zadanie 12.6. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Świerchowa
Zadanie 12.7. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Osiek Jasielski

Zakres prac – wybudowano 3 oczyszczalnie ścieków, 34,4 km kanalizacji sanitarnej i 16 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 3 154 497 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 1990 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a wybudowane oczyszczalnie ścieków umożliwiają prawidłowe ich oczyszczenie.

Back to top