Gmina Jasło – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
Herb gminy Jasło
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/07
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Jasło”

Zadanie 6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierówka
Zadanie 6.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zimna Woda
Zadanie 6.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szebnie
Zadanie 6.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niepla
Zadanie 6.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chrząstówka
Zadanie 6.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica
Zadanie 6.7. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Osobnica
Zadanie 6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niegłowice
Zadanie 6.9. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzyście
Zadanie 6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łaski i Sobniów
Zadanie 6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żółków
Zadanie 6.12. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Trzcinica
Zadanie 6.13. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szebnie

Zakres prac – wybudowano 2 oczyszczalnie ścieków oraz 190 km kanalizacji sanitarnej i 47 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 11 957 183 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 8300 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji a wybudowane 2 oczyszczalnie umożliwiają prawidłowe oczyszczenie ścieków

Back to top