Gmina Jasło Miasto – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
Herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/08
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w mieście Jasło”

Zadanie 7.1. Modernizacja sieci wodociągowej w mieście Jasło
Zadanie 7.2. Modernizacja SUW w mieście Jasło

Zakres prac – w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody wybudowano nową linię technologicznej koagulacji wody, wybudowano zbiornik wody czystej o pojemności 5 000 m3 wraz z pompownią sieciową, zmodernizowano istniejące budynki oraz wykonano sterowanie i automatykę całego procesu uzdatniania wody. Wymieniono także najstarsze odcinki sieci wodociągowej w mieście o łącznej długości 10,1 km.

Wartość przedsięwzięcia – 7 211 390 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – październik 2009

Modernizacja zapewniła poprawę jakości wody uzdatnionej i jej stabilność, poprawę sterowalności i kontroli procesu technologicznego, obniżenie energochłonności i zabezpieczenie równomiernych dostaw wody.

Back to top