Gmina Brzostek – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Brzostek
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/02
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Brzostek”
Zadanie 1.1. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Klecie

Zakres prac – gruntownie rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Klecie

Wartość przedsięwzięcia – 838 720 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – sierpień 2008

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Brzostek

Back to top