Gmina Sękowa – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Sękowa
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/16
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Sękowa”

Zadanie 15.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Męcina Wielka i Wapienne
Zadanie 15.2. Budowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków oraz 11,3 km kanalizacji sanitarnej
i 1 przepompownię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 719 164 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
czerwiec 2007 – listopad 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 440 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji , natomiast wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Back to top