Gmina Szerzyny – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Szerzyny
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/19
“Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Szerzyny”

Zadanie 18.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ołpiny – Szerzyny
Zadanie 18.2 Budowa oczyszczalni ścieków w m. Szerzyny

Zakres prac – wybudowano oczyszczalnię ścieków orz 31,8 km kanalizacji sanitarnej i 11 przepompowni ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 406 264 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – listopad 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2030 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji, a wybudowana oczyszczalnia pozwala na prawidłowe oczyszczenie ścieków.

Back to top