– Gmina Czarna – Etap I

fundusz spójności
logotyp gminy Czarna
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/03
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Czarna”

Zadanie 2.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Podgórze
Zadanie 2.2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabiny – Zarzecze
Zadanie 2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czarna
Zadanie 2.4. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Czarna

Zakres prac – wybudowano 41 km kanalizacji sanitarnej i 30 przepompowni ścieków oraz rozbudowano i modernizowano oczyszczalnię ścieków w miejscowości Czarna

Wartość przedsięwzięcia – 2 051 019 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
sierpień 2007 – październik 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 2170 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni, natomiast rozbudowa i modernizacja oczyszczalni zapewniła prawidłowe oczyszczenie ścieków zbieranych systemem kanalizacyjnym w gminie Czarna.

Back to top