Gmina Pilzno – Etap I - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

fundusz spójności
logotyp gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”
Projekt Funduszu Spójności Nr 2005/PL/16/C/PE/007

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/14
„Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pilzno”

Zadanie 13.1. Budowa sieci wodociągowej w m. Łęki Górne
Zadanie 13.2. Budowa sieci wodociągowej w m. Podlesie Machowskie
Zadanie 13.3. Budowa sieci wodociągowej w m. Zwiernik
Zadanie 13.4. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pilzno

Zakres prac – wybudowano 61,8 km sieci wodociągowej oraz zmodernizowano oczyszczalnię ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 2 455 656 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – kwiecień 2009

Budowa sieci wodociągowej stworzyła dla 2050 mieszkańców możliwość podłączenia się do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę, natomiast modernizacja oczyszczalni poprawiła efektywność jej działania i umożliwiła prawidłowe oczyszczenie ścieków

Kontrakt Nr 2005/PL/16/C/PE/007/15
„Inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Pilzno”

Zadanie 14.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pilzno – ul. 3 Maja

Zakres prac – wybudowano 7,7 km kanalizacji sanitarnej i 3 przepompownie ścieków

Wartość przedsięwzięcia – 360 648 euro w tym:

  • 84% środki Funduszu Spójności
  • 16% środki własne Gminy, w tym pożyczka inwestycyjna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Rozpoczęcie i zakończenie robót:
lipiec 2007 – listopad 2008

Budowa kanalizacji sanitarnej stworzyła dla 450 mieszkańców możliwość podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji

Back to top