– Gmina Żyraków – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Żyraków
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VII
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska w gminie Żyraków”
Kontrakt XVIII
– „Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnałowego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych w Gminie Żyraków”


Efektem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Projektu jest:

  • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej z 500m³/d do 1000m³/d, uzyskując możliwość przejęcia ścieków z 10 miejscowości znajdujących się na terenie gminy Żyraków,
  • rozbiórka 0,6 km istniejących przewodów wodociągowych wykonanych z rur azbestowych,
  • wykonanie ponad 2 km kabla sterowniczego ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Nagoszyn,
  • wybudowanie 1 km wodociągu w m. Nagoszyn.

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,8 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,2 mln zł

Back to top