– O projekcie – Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II

 „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II” Projekt nr POIS 01.01.00-00-240/10
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakresem terytorialnym obejmował 8 gmin: Brzostek, Chorkówka, Dębica, Miasto Jasło (MPGK Sp. z o.o. w Jaśle), Jedlicze, Pilzno, Sękowa, Żyraków.

Wartość Projektu (z VAT): 45,2 mln zł, Dofinansowanie Funduszu Spójności: 23,5 mln zł

Wybudowano:

  • 116 km sieci wodociągowej, 7 hydroforni oraz 2 zbiorniki wody, 12 km sieci kanalizacji sanitarnej, 7 przepompowni ścieków,
  • zmodernizowano 8 km kanalizacji sanitarnej
  • rozbudowano i zmodernizowano 3 oczyszczalnie ścieków.

Efekty realizacji projektu:

  • wybudowana kanalizacja sanitarna umożliwia podłączenie 1 100 mieszkańców do zbiorczego systemu kanalizacji i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni,
  • wybudowana sieć wodociągowa umożliwia podłączenie 4 300 mieszkańców do systemu zbiorczego zaopatrzenia w wodę,
  • zmodernizowane i rozbudowane oczyszczalnie ścieków zapewnią prawidłowe oczyszczenie ścieków zgodnie z przepisami polskimi i Unii Europejskiej.
Back to top