– Gmina Jedlicze – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Jedlicze
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XV
„Budowa przepompowni P2 w Męcince wraz z kolektorem tłocznym w Gminie  Jedlicze”
Kontrakt XVI
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających oraz montaż ściany stalowej”
Kontrakt XVII
„Zakup kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu”

Zakres prac – wykonano 2,3 km kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano przepompownię ścieków w miejscowości Jedlicze-Męcinka. Przeprowadzono również modernizację oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegającą na naprawie aeratorów napowietrzających,  montażu ściany stalowej uniemożliwiającej przedostawanie się surowych ścieków do osadnika wtórnego oraz  wyposażeniu w  kompletny węzeł higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych.

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,1 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 0,7 mln zł

Zrealizowane inwestycje pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów ściekowych oraz stabilizacje osadu.

Back to top