– Gmina Dębica – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Gmina Dębica
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt III
„Budowa wodociągu Gmina Dębica – Południe – etap I – sieć wodociągowa w Latoszynie”
Kontrakt IV
„Budowa wodociągu Gmina Dębica – Południe – etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem głównym”
Kontrakt V
„Poprawa jakości wody dla terenów górskich – sieć wodociągowa dosyłowa do Nagawczyny w miejscowości Zawada i Nagawczyna w gminie Dębica”

Zakres prac – wybudowano ponad 74 km sieci wodociągowej, 5 hydroforni i zbiornik wody w miejscowościach: Latoszyn, Stobierna, Stasiówka, Nagawczyna i Zawada

Wartość inwestycji (bez VAT) 11,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,1 mln zł

W wyniku realizacji projektu, do wybudowanej sieci wodociągowej podłączonych zostanie 3000 mieszkańców.

Back to top