– Gmina Chorkówka – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
herb gminy Chorkówka
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XXI
„Budowa wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki wraz z robotami towarzyszącymi w Gminie Chorkówka”
Kontrakt XXII
„Budowa magistrali przesyłowej wody Kobylany – Sulistrowa- Draganowa oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Draganowa w Gminie Chorkówka”

Zakres prac – wybudowano prawie 15 km sieci wodociągowej, w tym: 3,2 km wodociągu przesyłowego z Leśniówki do Faliszówki, 11,4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kobylany, Sulistrowa i Draganowa

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,9 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,2 mln zł

Zrealizowana inwestycja pozwoli na podłączenie do sieci wodociągowej około 400 mieszkańców.

Back to top