– Gmina Sękowa – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VIII
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów w gminie Sękowa”
Kontrakt XXIV
„ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa oraz przebudowa dwóch przepompowni ścieków w Ropicy Górnej w Gminie Sękowa”

Zakres prac – wybudowano 5,6 km kanalizacji sanitarnej i 5 przepompowni ścieków
w miejscowościach Małastów i Sękowa oraz przebudowano 2 przepompownie ścieków
w Ropicy Górnej

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,2 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 0,8 mln zł

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych około 200 osób.

Back to top