– Gmina Brzostek – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Gmina Brzostek
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XIX
„Sieć wodociągowa w m. Kamienica Dolna w Gminie Brzostek”
Kontrakt XX
„Kanalizacja sanitarna części Brzostka wzdłuż Potoku Słonego w Gminie Brzostek”

Zakres prac – wybudowano ponad 9,4 km sieci wodociągowej w miejscowości Kamienica Dolna oraz blisko 2 km kanalizacji sanitarnej i 2 przepompownie ścieków w Brzostku, wzdłuż Potoku Słonego.

Wartość inwestycji (bez VAT) 2,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,4 mln zł

W wyniku realizacji inwestycji z sieci wodociągowej skorzysta około 500 osób.

Back to top