– Miasto Jasło – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VI

  • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
  • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków”
    Kontrakt XXV
  • „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zakres prac: Miasto Jasło – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zrealizowało inwestycje polegające na:

  • modernizacji urządzeń oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowy budynku krat wraz z jego wyposażeniem,
  • modernizacji 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową studni rewizyjnychi przyłączeniowych w ulicach: Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska, W. Pola,
  • modernizacji dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych w zakresie: demontażu do fundamentów istniejących komór i montażu stalowych zbiorników 2 wydzielonych komór fermentacyjnych z izolacją termiczną i płaszczem osłonowym oraz montażu urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym mieszadeł.

Wartość inwestycji (bez VAT) 12,5 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,9 mln zł

Back to top