Realizacja projektu w Gminach – ETAP II - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
herb miasta Jasła
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VI

 • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
 • „Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja urządzeń oczyszczalni ścieków”
  Kontrakt XXV
 • „Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy ul. Krakowskiej w Jaśle”

Zakres prac: Miasto Jasło – Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zrealizowało inwestycje polegające na:

 • modernizacji urządzeń oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany odsiarczalników, modernizacji osadników oraz przebudowy budynku krat wraz z jego wyposażeniem,
 • modernizacji 2,4 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową studni rewizyjnychi przyłączeniowych w ulicach: Towarowa, Przemysłowa, Słowackiego, Franciszkańska, W. Pola,
 • modernizacji dwóch wydzielonych komór fermentacyjnych w zakresie: demontażu do fundamentów istniejących komór i montażu stalowych zbiorników 2 wydzielonych komór fermentacyjnych z izolacją termiczną i płaszczem osłonowym oraz montażu urządzeń, instalacji i wyposażenia, w tym mieszadeł.

Wartość inwestycji (bez VAT) 12,5 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,9 mln zł

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Żyraków
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VII
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska w gminie Żyraków”
Kontrakt XVIII
– „Przebudowa i budowa przewodów wodociągowych oraz kabla sterowniczego i sygnałowego ze studni głębinowych do budynku SUW w ramach przebudowy i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej stacji uzdatniania wody w m. Nagoszyn wraz z rozbiórką istniejących przewodów wodociągowych z rur azbestowych w Gminie Żyraków”


Efektem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w ramach Projektu jest:

 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Woli Żyrakowskiej z 500m³/d do 1000m³/d, uzyskując możliwość przejęcia ścieków z 10 miejscowości znajdujących się na terenie gminy Żyraków,
 • rozbiórka 0,6 km istniejących przewodów wodociągowych wykonanych z rur azbestowych,
 • wykonanie ponad 2 km kabla sterowniczego ze studni głębinowych do budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Nagoszyn,
 • wybudowanie 1 km wodociągu w m. Nagoszyn.

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,8 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 1,2 mln zł

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VIII
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów w gminie Sękowa”
Kontrakt XXIV
„ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa oraz przebudowa dwóch przepompowni ścieków w Ropicy Górnej w Gminie Sękowa”

Zakres prac – wybudowano 5,6 km kanalizacji sanitarnej i 5 przepompowni ścieków
w miejscowościach Małastów i Sękowa oraz przebudowano 2 przepompownie ścieków
w Ropicy Górnej

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,2 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 0,8 mln zł

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych około 200 osób.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt I
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne w gminie Pilzno”
Kontrakt II
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa w gminie Pilzno”
Kontrakt nr XXIII
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipinach w Gminie Pilzno”

Zakres prac – wybudowano prawie 18 km sieci wodociągowej, 2 hydrofornie i zbiornik wody oraz 7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej i 2 przepompownie ścieków; prace prowadzone były w miejscowościach: Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Lipiny oraz Słotowa

Wartość inwestycji (bez VAT) 4,6 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 2,9 mln zł

W wyniku zrealizowanych inwestycji z wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzysta blisko 900 osób, natomiast z sieci wodociągowej około 500 osób.

 

Back to top
Verified by MonsterInsights