– Gmina Pilzno – Etap II

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt I
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne w gminie Pilzno”
Kontrakt II
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa w gminie Pilzno”
Kontrakt nr XXIII
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipinach w Gminie Pilzno”

Zakres prac – wybudowano prawie 18 km sieci wodociągowej, 2 hydrofornie i zbiornik wody oraz 7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej i 2 przepompownie ścieków; prace prowadzone były w miejscowościach: Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Lipiny oraz Słotowa

Wartość inwestycji (bez VAT) 4,6 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 2,9 mln zł

W wyniku zrealizowanych inwestycji z wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzysta blisko 900 osób, natomiast z sieci wodociągowej około 500 osób.

 

Back to top