– Aktualności – ogólne

zielona planeta ziemia

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, planowanego do realizacji w miesiącach styczeń – listopad 2023r.

Projekt ma na celu:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska,
 • rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody,
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska,
 • zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne,
 • tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Projekt obejmuje przeprowadzenie działań w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I (klasy I-IV szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line i utworzenie Klubu Ekologa.
 • Kategoria II (klasy V-VIII szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, a następnie w grze on-line.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 13 443 70 20.

załączniki:

Od lewej: Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W dniu 1 lutego w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Urząd Miasta Jasła dotyczące wdrażania nowych zasad Programu Czyste Powietrze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych a także pracownicy merytoryczni, którzy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego zajmują się prezentowaną tematyką i zagadnieniami.

Zmiany w Programie zaprezentował Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego omówił natomiast Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Głównym celem Programu jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Podczas swojej prezentacji Paweł Mirowski przedstawił główne założenia i zmiany w programie jakie nastąpiły po 03.01.2023 r.

Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawił efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego. W województwie podkarpackim na dzień 27 stycznia 2023 r. złożono następujące ilości wniosków:

 • Liczba złożonych wniosków 29 398
 • Wnioskowana kwota dotacji 603 527 451,35
 • Wnioskowana kwota pożyczki 8 186 607,84
 • Wnioskowana kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 2 405 706,00
 • Wnioskowana kwota dotacji z prefinansowaniem 26 664 726,00
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki

Całość spotkania poprowadził Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który przedstawił również działania pracowników ZGDW w ramach realizacji programu Czyste Powietrze. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele JST z 35 Podmiotów, które uczestniczą w opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030 było okazją do poszerzenia swojej wiedzy z prezentowanego zakresu a także do wzajemnej wymiany posiadanych doświadczeń.

Osoby podpisujące umowy dotacji dla wniosków złożonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Miło nam poinformować, że w dniu 07.12.2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisane zostały 3 umowy dotacji dla wniosków złożonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Kwota dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nastąpi w formie dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie ze środków własnych oraz ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie. Łączna kwota dotacji przyznanych Związkowi to: 437 928,71 zł.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zrealizuje w ramach edukacji ekologicznej

w 2023 roku dwa projekty:

 1. Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.
 2. Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki.

w 2024 roku jeden projekt:
„Czyste Powietrze ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – akcja edukacyjno- informacyjna”.

Projekty te mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Uczestnikami planowanych przedsięwzięć będą przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, a także dorośli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Czarna, Chorkówka, Dębica, Miasto Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec i Żyraków z powiatów: jasielskiego, krośnieńskiego, dębickiego, tarnowskiego i gorlickiego.

 

drzewo

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Konkurs plastyczny skierowany jest do:

 • uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu 17 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, uczestniczących w Projekcie pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”:
  Miasto Jasło, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, , Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków;
 • uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII z terenu 5 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki:
  Gmina Biecz, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski

Termin realizacji konkursu:
29.11.2022r. – 20.12.2022r.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej – przedstawiającej tematykę zmian klimatu, np. sposobów ochrony klimatu i sposobów na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu.

Celem Konkursu jest wzmocnienie świadomości wśród Uczestników na temat zmian klimatu –kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego.

Poprzez udział w Konkursie wzmocni się zamiłowanie oraz poszanowanie otaczającej przyrody, udział w Konkursie przyczyni się także do rozwoju zainteresowań przyrodniczych, związanych ze zmianami klimatu, sposobami przeciwdziałania skutkom zmian klimatu wśród wszystkich Uczestników

Zgłoszenie udziału
Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1) w terminie do 12.12.2022r.

Na prace plastyczne wraz z dołączonymi zgodami rodzica (załącznik nr 2) czekamy do dnia 20.12.2022r.

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po dwie prace plastyczne z 17 gmin uczestniczących w Projekcie oraz po jednej z 5 pozostałych gmin. Następnie spośród 39 gminnych laureatów, wyłoni trzy najlepsze prace plastyczne, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:
* finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
* laureaci wybrani z każdej gminy (36 uczniów)

Prace plastyczne można przesyłać do 20.12.2022r.:
* pocztą na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło
* doręczenia kurierskie lub osobiste na adres: Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło

Szczegóły w Regulaminie.

Ogłoszenie wyników konkursu:
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki po wyłonieniu najlepszych prac powiadomi ich autorów poprzez wiadomość e-mail oraz ogłoszenie wyników na stronie www.wisloka.pl w aktualnościach oraz na podstronie Projektu www.eog.wisloka.pl

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są poniżej:
* Regulamin konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz
* Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu plastycznego RATUJMY KLIMAT – otwórz

Back to top