Kluby Ekologa założone w ramach realizacji Projektu „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” działają pełną parą. - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

uczestnicy akcji Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie spotykają się na zajęciach podczas których m.in. omawiają zagadnienia związane z przyrodą, oglądają filmy edukacyjne, biorą udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązują rebusy, quizy, przeprowadzają eksperymenty, tworzą gazetki tematyczne.

Niektórzy Klubowicze założyli i prowadzą hodowlę roślin, przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej, sadzili drzewka wokół szkoły, brali udział w akcji “Sprzątanie świata”, uczestniczyli w zajęciach o Magurskim Parku Narodowym oraz w akcji zbiórki zużytych baterii.

Założone zostały również zakładki na szkolnych stronach www, gdzie odnotowywane są prowadzone aktywności.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami spacerowali po terenie wokół szkół i obserwowali roślinność, która otacza szkołę. Uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, badali rośliny wielozmysłowo ( wzrok, dotyk, zapach), a następnie omawiali korzyści jakie przynoszą drzewa, krzewy i kwiaty rosnące wokół szkoły.

Czekamy na kolejne sprawozdania

Życzymy dalszej owocnej i ciekawej pracy Opiekunom i Klubowiczom

Back to top