– Aktualności – ogólne

laureaci konkursu

8 marca 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury miało miejsce rozdanie nagród w konkursie plastycznym „Ratujmy klimat” prowadzonym w ramach Projektu „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanym w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz budżetu państwa, Obszar programowy: Klimat.

Celem projektu jest zwiększenie odporności miast i gmin na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu oraz adaptacja do tych zmian, podniesienie świadomości mieszkańców na ten temat a także ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury.

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” jest jednym z działań edukacyjnych upowszechniających wiedzę wśród młodzieży na temat skutków zmian klimatu oraz sposobów ich przeciwdziałania.

Spośród nadesłanych ok. 200 prac wyłoniono 42 laureatów, w nagrody uczniowie otrzymali dyplomy, gry planszowe oraz akcesoria artystyczne.

Zgromadzeni goście mogli podziwiać zwycięskie prace na wystawie. Rozdanie nagród uświetnił występ aktorów z Krakowskiego Biura Promocji Kultury w Krakowie w spektaklu o tematyce ekologicznej „Najważniejsza lekcja”.

drzewo

Konkurs plastyczny „Ratujmy klimat” organizowany w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021, w ramach Programu „Środowisko, Energia, Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat, został rozstrzygnięty.

W dniu 21.02.2023r. w siedzibie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce:
Eliza Salamon, Szkoła Podstawowa w Szerzynach, Gmina Szerzyny

II miejsce (ex aequo):
Ewa Sarna, Szkoła Podstawowa w Czermnej, Gmina Szerzyny
Tomasz Czarnik, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica

III miejsce (ex aequo):
Zofia Gierula, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze
Natalia Nowak, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze

Wyróżnienia:
Katarzyna Limanowska, Szkoła Podstawowa w Rożnowicach, Gmina Biecz
Aniela Dec, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Gmina Brzostek
Maja Zielak, Szkoła Podstawowa w Kamienicy Górnej, Gmina Brzostek
Julia Łącka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach, Gmina Brzyska
Nikola Dziedzic, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach, Gmina Brzyska
Agata Munia, Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Gmina Chorkówka
Julia Pęcak, Szkoła Podstawowa w Faliszówce, Gmina Chorkówka
Kamila Latała, Szkoła Podstawowa w Starej Jastrząbce, Gmina Czarna
Julia Fryz, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica
Eliza Marć, Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica
Lena Wyżkiewicz, Szkoła Podstawowa w Dobryni, Gmina Dębowiec
Julia Brągiel, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, Gmina Jasło
Julia Wolska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Osobnicy, Gmina Jasło
Patryk Bułat, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej, Gmina Jodłowa
Krzysztof Garncarz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Jodłowej, Gmina Jodłowa
Patrycja Iwanicka, Szkoła Podstawowa w Kołaczycach, Gmina Kołaczyce
Sonia Piątek, Szkoła Podstawowa w Krempnej, Gmina Krempna
Laura Jossa, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, Miasto Jasło
Blanka Smagacka, Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle, Miasto Jasło
Zuzanna Leputa, Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie, Gmina Nowy Żmigród
Amelia Mastej, Zespół Szkół w Zawadce Osieckiej, Gmina Osiek Jasielski
Krystian Książek, Szkoła Podstawowa w Pilźnie, Gmina Pilzno
Weronika Radek, Szkoła Podstawowa w Dobrkowie, Gmina Pilzno
Emilia Dyczko, Szkoła Podstawowa w Sękowej, Gmina Sękowa
Antonina Bogoń, Szkoła Podstawowa w Siarach, Gmina Sękowa
Karol Furmanek, Szkoła Podstawowa w Lisowie, Gmina Skołyszyn
Natalia Zborowska, Szkoła Podstawowa w Jabłonicy, Gmina Skołyszyn
Jakub Kmiecik, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku, Gmina Tarnowiec
Maja Ziobro, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łubienku, Gmina Tarnowiec
Julita Dubiel, Szkoła Podstawowa w Zasowie, Gmina Żyraków
Szymon Kalita, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Gmina Żyraków

Dodatkowe wyróżnienia:
Wiktor Wojtoń, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Fabian Kędzior, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Lena Kamaj, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Filip Falarz, Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy, Miasto Dębica
Julia Głód, Szkoła Podstawowa w Kopytowej, Gmina Chorkówka
Daria Nowak, Szkoła Podstawowa w Potoku, Gmina Jedlicze

Wszystkim gorąco gratulujemy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie laureatów konkursu wraz z opiekunami na rozdanie nagród, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury dnia 08.03.2023r. O szczegółach poinformujemy e-mailowo.

zielona planeta ziemia

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje, że przystępuje do realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, planowanego do realizacji w miesiącach styczeń – listopad 2023r.

Projekt ma na celu:

 • podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska,
 • rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody,
 • zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska,
 • zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania energooszczędne,
 • tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia.

Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków.

Projekt obejmuje przeprowadzenie działań w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Kategoria I (klasy I-IV szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line i utworzenie Klubu Ekologa.
 • Kategoria II (klasy V-VIII szkoły podstawowej) – udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, a następnie w grze on-line.

Szczegółowe informacje dostępne pod nr tel. 13 443 70 20.

załączniki:

Od lewej: Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Andrzej Czernecki - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W dniu 1 lutego w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki i Urząd Miasta Jasła dotyczące wdrażania nowych zasad Programu Czyste Powietrze.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych a także pracownicy merytoryczni, którzy w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego zajmują się prezentowaną tematyką i zagadnieniami.

Zmiany w Programie zaprezentował Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego omówił natomiast Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Głównym celem Programu jest wymiana starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Podczas swojej prezentacji Paweł Mirowski przedstawił główne założenia i zmiany w programie jakie nastąpiły po 03.01.2023 r.

Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Nowa Wersja programu najważniejsze założenia
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie "Czyste Powietrze"
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Paweł Mirowski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przedstawił efekty wdrażania Programu Czyste Powietrze na obszarze województwa podkarpackiego. W województwie podkarpackim na dzień 27 stycznia 2023 r. złożono następujące ilości wniosków:

 • Liczba złożonych wniosków 29 398
 • Wnioskowana kwota dotacji 603 527 451,35
 • Wnioskowana kwota pożyczki 8 186 607,84
 • Wnioskowana kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego 2 405 706,00
 • Wnioskowana kwota dotacji z prefinansowaniem 26 664 726,00
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki
Lista wniosków złożonych z Gmin należących do Związku Gmina Dorzecza Wisłoki

Całość spotkania poprowadził Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki, który przedstawił również działania pracowników ZGDW w ramach realizacji programu Czyste Powietrze. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele JST z 35 Podmiotów, które uczestniczą w opracowaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030 było okazją do poszerzenia swojej wiedzy z prezentowanego zakresu a także do wzajemnej wymiany posiadanych doświadczeń.

Back to top