– Projekty

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt VIII
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów w gminie Sękowa”
Kontrakt XXIV
„ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sękowa oraz przebudowa dwóch przepompowni ścieków w Ropicy Górnej w Gminie Sękowa”

Zakres prac – wybudowano 5,6 km kanalizacji sanitarnej i 5 przepompowni ścieków
w miejscowościach Małastów i Sękowa oraz przebudowano 2 przepompownie ścieków
w Ropicy Górnej

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,2 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 0,8 mln zł

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych około 200 osób.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Pilzno
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt I
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne w gminie Pilzno”
Kontrakt II
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotowa w gminie Pilzno”
Kontrakt nr XXIII
„Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Lipinach w Gminie Pilzno”

Zakres prac – wybudowano prawie 18 km sieci wodociągowej, 2 hydrofornie i zbiornik wody oraz 7 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej i 2 przepompownie ścieków; prace prowadzone były w miejscowościach: Gołęczyna, Jaworze Górne, Jaworze Dolne, Lipiny oraz Słotowa

Wartość inwestycji (bez VAT) 4,6 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 2,9 mln zł

W wyniku zrealizowanych inwestycji z wybudowanej sieci kanalizacyjnej skorzysta blisko 900 osób, natomiast z sieci wodociągowej około 500 osób.

 

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Herb Gminy Jedlicze
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt XV
„Budowa przepompowni P2 w Męcince wraz z kolektorem tłocznym w Gminie  Jedlicze”
Kontrakt XVI
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegająca na naprawie aeratorów napowietrzających oraz montaż ściany stalowej”
Kontrakt XVII
„Zakup kompletnego węzła higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych do oczyszczalni ścieków w Jedliczu”

Zakres prac – wykonano 2,3 km kanalizacji sanitarnej oraz wybudowano przepompownię ścieków w miejscowości Jedlicze-Męcinka. Przeprowadzono również modernizację oczyszczalni ścieków w Jedliczu polegającą na naprawie aeratorów napowietrzających,  montażu ściany stalowej uniemożliwiającej przedostawanie się surowych ścieków do osadnika wtórnego oraz  wyposażeniu w  kompletny węzeł higienizacji i aglomeracji osadów ściekowych.

Wartość inwestycji (bez VAT) 1,1 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 0,7 mln zł

Zrealizowane inwestycje pozwolą na zmniejszenie ilości odpadów ściekowych oraz stabilizacje osadu.

logotyp programu: Infrastruktura i Środowisko
Gmina Dębica
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

„Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap II”
Projekt Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-240/10

Kontrakt III
„Budowa wodociągu Gmina Dębica – Południe – etap I – sieć wodociągowa w Latoszynie”
Kontrakt IV
„Budowa wodociągu Gmina Dębica – Południe – etap III – sieć Stobierna, Stasiówka wraz ze zbiornikiem głównym”
Kontrakt V
„Poprawa jakości wody dla terenów górskich – sieć wodociągowa dosyłowa do Nagawczyny w miejscowości Zawada i Nagawczyna w gminie Dębica”

Zakres prac – wybudowano ponad 74 km sieci wodociągowej, 5 hydroforni i zbiornik wody w miejscowościach: Latoszyn, Stobierna, Stasiówka, Nagawczyna i Zawada

Wartość inwestycji (bez VAT) 11,3 mln zł
Dofinansowanie Funduszu Spójności 7,1 mln zł

W wyniku realizacji projektu, do wybudowanej sieci wodociągowej podłączonych zostanie 3000 mieszkańców.

Back to top