– Edukacja ekologiczna

plakat konkursowy

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Natura wokół Nas”
organizowanego w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany był do dwóch grup:

  • uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE) z terenu Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
  • osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE) mieszkańcy z terenu gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Cele konkursu: Zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym. Projekt przyczyni się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę.

Przedmiot konkursu: Wykonanie fotografii, która tematycznie musi być zgodna z celami Projektu, powinna uchwycić piękno i atrakcyjność środowiska przyrodniczego dorzecza Wisłoki, promować wartości proekologiczne.

KOMISJA KONKURSOWA W SKŁADZIE:

1. Marek Maczuga – fotografik
2. Magdalena Norberciak – Dyrektor Biura Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
3. Krzysztof Mastej – inspektor Związek Gmin Dorzecza Wisłoki
4. Piotr Kosiek – inspektor Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

stwierdza:
Kategoria uczniowie

NAGRODZENI UCZNIOWIE

Kategoria szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce – Milena Hamela – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Gmina Dębica
II miejsce – Anna Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie, Gmina Chorkówka
III miejsce – Miłosz Kulig – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, Gmina Dębica

Laureaci eliminacji gminnych w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

Gmina Biecz
1. Gabriela Juruś – Zespół Szkół Podstawowych w Korczynie
2. Bartosz Ryndak – Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Racławicach
3. Krzysztof Kozioł – Zespół Szkół Podstawowych w Libuszy
Gmina Brzostek
4. Wiktoria Żygłowicz – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
5. Kinga Szweda – Szkoła Podstawowa w Brzostku
6. Patrycja Kolbusz – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
Gmina Brzyska
7. Julia Madejczyk – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wróblowej
8. Miłosz Czupa – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach
Gmina Czarna
9. Lena Gawle – Szkoła Podstawowa w Chotowej
10. Aleksandra Popławska – Szkoła Podstawowa w Jaźwinach
Gmina Chorkówka
11. Anna Magdziak – Zespół Szkół w Zręcinie
12. Wiktoria Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Faliszówce
13. Nikodem Brzana – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Gmina Dębica
14. Milena Sidor – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Pustków Osiedle
15. Aleksandra Surman – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Pustków Osiedle
Gmina Dębowiec
16. Błażej Gumienny – Szkoła Podstawowa w Cieklinie
17. Norbert Gumienny – Szkoła Podstawowa w Cieklinie
Miasto Jasło
18. Dominik Smoleń – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
19. Anna Pilut – Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle
20. Franciszek Kurowski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
Gmina Jasło
21. Agata Kosiek – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osobnicy
22. Emilia Przewoźnik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Osobnicy
Gmina Jodłowa
23. Wiktoria Zawiślak – Szkoła Podstawowa w Dębowej
24. Zuzanna Studniarz – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej
Gmina Jedlicze
25. Hanna Gębarowska – Szkoła Podstawowa w Potoku
Gmina Nowy Żmigród
26. Nina Setlak – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Żmigrodzie
Gmina Osiek Jasielski
27. Bartosz Serniak – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim
Gmina Pilzno
28. Zuzanna Kula – Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworzu Górnym
Gmina Skołyszyn
29. Jagoda Acela – Szkoła Podstawowa w Kunowej
30. Milena Halerz – Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym
Gmina Szerzyny
31. Szymon Bara – Publiczna Szkoła Podstawowa w Czermnej
32. Krzysztof Rutana – Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzynach
Gmina Tarnowiec
33. Weronika Owsiak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach
34. Lukas Leśniak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Roztokach
Gmina Żyraków
35. Maria Dziurgot – Zespół Szkół w Żyrakowie
36. Radosław Wolak – Szkoła Podstawowa w Wiewiórce

kategoria osoby dorosłe:
Przyznano nagrody za I, II i III miejsce.

NAGRODZONE OSOBY DOROSŁE:

I miejsce – Piotr Kawalec, Gmina Brzostek
II miejsce – Piotr Wal, Gmina Brzostek
III miejsce – David Neville, Gmina Dębica

plakat konkursowy
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie do udziału w konkursie fotograficznym „Natura wokół Nas”, organizowanym w ramach Projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Klimat, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Termin realizacji konkursu: listopad 2023r. – grudzień 2023r. Konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej skierowany jest do dwóch grup:
  • uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych (kategoria UCZNIOWIE)
  • osoby dorosłe (kategoria OSOBY DOROSŁE)
Zadaniem uczestników obu grup jest wykonanie fotografii zgodnie z celami Konkursu. Cele Konkursu: zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym, kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwijania zainteresowań przyrodniczych, rozwijania artystycznego spojrzenia na otaczającą przyrodę. Więcej w załącznikach poniżej:

W dniu 20 października 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.
To projekt o charakterze edukacyjno-informacyjnym, którego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego.

Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.
Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

W projekcie udział wzięło 2440 uczniów z klas I-VIII szkół podstawowych z terenu 22 gmin Związku tj.: Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków oraz Miasto Jasło i Miasto Dębica.

Projekt obejmował:

  • warsztaty on-line przeprowadzone przez Panią Kornelię Cypryjańską-Perucką Ekolandia.edu dla dwóch grup uczniów klas I-IV i V-VIII, obszary tematyczne: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, odpady, woda, energia; bioróżnorodność, zmiany klimatu, adaptacja do zmian klimatu, gospodarowanie zasobami,
  • przeprowadzenie quizu konkursowego on-line dla uczniów klas V-VIII,
  • utworzenie internetowego serwisu edukacyjnego przez firmę BRAND4EDU, którego celem jest uświadamianie jego użytkownikom, w jaki sposób nawet niewielkie zmiany w sposobie wykonywania codziennych czynności oraz trybie życia mogą wpływać na zatrzymanie lub spowolnienie zjawisk degradujących środowisko naturalne. Serwis wspiera kształtowanie postaw, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii, oszczędzania energii oraz upowszechniania segregacji odpadów i recyklingu. Serwis zawiera quizy, mini-gry oraz ciekawostki przyrodnicze i dział prezentujący wybrane obiekty dziedzictwa przyrodniczego obszaru 22 gmin Związku,
  • utworzenie Klubów Ekologa w każdej z 22 gmin Związku: Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach m.in. oglądali filmy dotyczące ochrony środowiska, omawiali zagadnienia związane z przyrodą, brali udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązywali ekologiczne rebusy, quizy, przeprowadzali eksperymenty, obchodzili światowe dni związane z ekologią, tworzyli przyrodnicze gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami Lasów Państwowych, przygotowali prezentację multimedialną ukazującą piękno przyrody w najbliższej okolicy, organizowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci, sadzili i pielęgnowali rośliny wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych. W ramach zadań zlecanych co miesiąc do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów poznawali przyrodniczo najbliższą okolicę, tworzyli prace plastyczne, stworzyli ekologiczne gry planszowe promujące zachowania proekologiczne.

Podczas uroczystości nagrodzono 303 uczniów, wręczono nagrody dla laureatów quizu, zestawy odkrywcy ekologa dla członków Klubów Ekologa, zestawy dydaktyczne i rośliny dla szkół oraz zaprezentowany został zagadkowy spektakl muzyczny o tematyce ekologicznej.

Gratulujemy nagrodzonym laureatom quizu konkursowego wiedzy oraz szybkości w odpowiadaniu na pytania, a Członkom Klubu Ekologa i Opiekunom zaangażowania w realizację Projektu.

Dziękujemy za dofinansowanie Projektu Panu Adamowi Skibie Prezesowi WFOŚiGW.

Dziękujemy Burmistrzom i Wójtom za udział w uroczystym podsumowaniu Projektu oraz wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu.

No Images Found!

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w związku z realizacją projektu edukacyjnego pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej informuje o rozstrzygnięciu quizu konkursowego, poniżej podajemy finalistów i laureatów eliminacji gminnych

I miejsce – Emilia Rzepecka – Zespół Szkół w Straszęcinie (Gmina Żyraków)
II miejsce – Oliwia Szynal – Szkoła Podstawowa w Brzostku (Gmina Brzostek)
III miejsce – Julia Pabisz – Zespół Szklono Przedszkolny w Libuszy (Gmina Biecz)

Laureaci eliminacji gminnych

Miasto Jasło:
Jakub Śmietana – Szkoła Podstawowa Nr 12
Emilia Wolanin – Szkoła Podstawowa Nr 4

Gmina Biecz:
Izabela Wędrychowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Korczynie

Gmina Brzostek:
Kacper Foryś – Szkoła Podstawowa w Januszkowicach

Gmina Brzyska:
Emilia Szanduła – Szkoła Podstawowa w Wróblowej
Julia Madejczyk – Szkoła Podstawowa w Wróblowej

Gmina Chorkówka:
Lena Jasińska – Szkoła Podstawowa w Zręcinie
Michał Bułka – Szkoła Podstawowa w Faliszówce

Gmina Czarna:
Piotr Ciemiorek – Szkoła Podstawowa w Róży
Zofia Bartnik – Szkoła Podstawowa w Jaźwinach

Gmina Dębica:
Mikołaj Krzyżak – Szkoła Podstawowa w Podgrodziu
Jakub Nyznar – Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy

Miasto Dębica:
Zuzanna Mazur – Szkoła Podstawowa Nr 12
Lena Stefańczyk – Szkoła Podstawowa Nr 12

Gmina Dębowiec:
Marcin Mroczka – Szkoła Podstawowa w Dobryni
Sandra Pykosz – Zespól Szkół w Woli Dębowieckiej

Gmina Jasło:
Weronika Wałtosz – Szkoła Podstawowa w Szebniach
Karol Witalis – Szkoła Podstawowa w Opaciu

Gmina Jedlicze:
Milena Maciaszkiewicz – Szkoła Podstawowa w Długiem
Hubert Łątka – Szkoła Podstawowa w Dobieszynie

Gmina Jodłowa:
Anna Wójcik – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej
Zuzanna Burek – Szkoła Podstawowa w Dębowej

Gmina Kołaczyce:
Jakub Wilisowaki – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy
Sara Palar – Szkoła Podstawowa w Bieździedzy

Gmina Krempna:
Maja Salwa – Szkoła Podstawowa w Krempnej
Katarzyna Frankiewicz – Szkoła Podstawowa w Krempnej

Gmina Nowy Żmigród:
Karol Wójcik – Szkoła Podstawowa w Nienaszowie
Filip Kwiatek – Szkoła Podstawowa w Kątach

Gmina Osiek Jasielski:
Julia Zięba – Szkoła Podstawowa w Osieku Jasielskim
Zuzanna Ćwik – Szkoła Podstawowa w Samoklęskach

Gmina Pilzno:
Tymoteusz Podraza – Szkoła Podstawowa w Łękach Górnych
Bartosz Majkowski – Szkoła Podstawowa w Dobrkowie

Gmina Sękowa:
Zuzanna Pobiegło – Szkoła Podstawowa w Siarach
Jakub Pawłowski – Szkoła Podstawowa w Sękowej

Gmina Skołyszyn:
Kamil Rak – Szkoła Podstawowa w Harklowej
Anna Sanocka – Szkoła Podstawowa w Przysiekach

Gmina Szerzyny:
Tomasz Wszołek – Szkoła Podstawowa w Ołpinach
Dominika Walczyk – Szkoła Podstawowa w Czermnej

Gmina Tarnowiec:
Martyna Olbrot – Szkoła Podstawowa w Roztokach
Nikola Sanocka – Szkoła Podstawowa w Wrocance

Gmina Żyraków:
Hanna Wilk – Szkoła Podstawowa w Żyrakowie

 

Wszystkim gorąco gratulujemy

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza serdecznie laureatów konkursu wraz z opiekunami na rozdanie nagród, które odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury dnia 20.10.2023 r.

 

 

Back to top