– Edukacja ekologiczna

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprasza do udziału w konkursie literackim „Co drzewo widziało?”

drzewoKonkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu 22 Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tj. Miasto Jasło, Biecz, Brzostek, Brzyska, Chorkówka, Czarna, Dębica, Dębowiec, Jasło, Jedlicze, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Szerzyny, Tarnowiec, Żyraków, Miasto Dębica.

Termin realizacji konkursu: listopad – grudzień 2020r.

Zadaniem uczniów jest wyobrazić sobie historię, którą mogło by opowiedzieć im drzewo rosnące w parku miejskim, przed szkołą czy w ogrodzie przy domu oraz stworzyć opowiadanie, kończące się morałem proekologicznym. Narratorem opowiadania powinno być drzewo.

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na rolę jaką pełnią drzewa – podniesienie świadomości oraz kształtowanie postaw ekologicznych, wzbudzenie zrozumienia konieczności ochrony środowiska lokalnego. Udział w Konkursie przyczyni się do popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych, rozwoju zainteresowań przyrodniczych, wzmocnieniu zamiłowania i szacunku do otaczającej przyrody wśród młodzieży poprzez wykorzystanie ich umiejętności literackich.

Szkoła, w której uczniowie są zainteresowani uczestnictwem w Konkursie potwierdza udział uczniów na formularzu zgłoszeniowym w terminie do 30.11.2020r. Opowiadania można przesyłać drogą elektroniczną do 14.12.2020r. na adres e-mail: konkurs@wisloka.pl. Szczegóły w Regulaminie.

Komisja konkursowa przeprowadzi eliminacje gminne, wybierając po jednym najciekawszym opowiadaniu nadesłanym ze szkół z danej gminy. Następnie spośród 22 gminnych laureatów wyłoni trzy najlepsze opowiadania, przyznając im I, II oraz III miejsce.

Nagrody otrzymają:

  • finaliści I, II i III miejsca (3 uczniów)
  • laureaci wybrani z każdej gminy (19 uczniów)
  • szkoły, do której uczęszczają nagrodzeni uczniowie.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: do 28.12.2020r.

UWAGA! 
Termin przesyłania przez szkoły formularzy zgłoszeniowych przedłużono do 08.12.2020r.
Termin przesyłania opowiadań wraz ze zgodą rodzica/opiekuna prawnego przedłużono do 15.12.2020r.

Formularz zgłoszeniowy i regulaminy dostępne są poniżej:

Uniwersytet Jagielloński razem ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki – stanowcze NIE! DLA PLASTIKU
Tworzywa sztuczne są jednym z materiałów obecnie najbardziej zagrażających środowisku i zdrowiu człowieka. Ich eliminacja, zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, ma nastąpić w ciągu najbliższych lat.

„NIE! DLA PLASTIKU” jest kampanią zainicjowaną przez Uniwersytet Jagielloński z Krakowa, podejmującą próbę ograniczenia ilości produktów jednorazowego użytku wykonanych z różnych tworzyw sztucznych. Celem akcji jest sprawdzenie czy lokale gastronomiczne, z których produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest trudno wyeliminować, czy posiadają w swojej ofercie takie produkty oraz w jakim stopniu lokale są do takiej eliminacji przygotowane. Przegląd (inwentaryzację) lokali gastronomicznych już rozpoczęto.

Zapraszamy do udziału w akcji, która będzie polegała na wypełnieniu skonstruowanej na potrzeby akcji krótkiej anonimowej ankiety w lokalach przez Państwa odwiedzanych. Ankieta jak i więcej szczegółów akcji są dostępne na stronie www.niedlaplastiku.pl, na której znajdziecie także odnośniki do mediów społecznościowych z dodatkowymi informacjami na temat „NIE! DLA PLASTIKU”. Inwentaryzacja lokali to pierwszy etap projektu. Zadaniem Zespołu badawczego są kroki zmierzające ku rozmowie z właścicielami, personelem i klientami lokali : czy wiedzą o idących zmianach oraz czy są przygotowani do wprowadzenia zapisów Dyrektywy.

Konsekwentne „NIE!” każdego z NAS dla jednorazowych produktów z plastiku jak też rozpowszechnianie informacji na ten temat daje szansę na przygotowanie się do wyeliminowania tworzyw sztucznych z życia. Jako klienci lokali możemy wywierać wpływ na ich ofertę.
Zachęcamy do odwiedzenia strony i wspólnego działania!

6 grudnia 2019 r. w Jasielskim Domu Kultury odbył się koncert „Młodzi utalentowani – w wykonaniu muzyków ze Snovskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy i artystów z Jasielskiego Domu Kultury”, który uświetnił uroczystości wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” oraz podpisanie umów partnerskich pomiędzy samorządami z terenu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, a Gromadami z Obwodu Czernihowskiego z Ukrainy.

W wydarzeniu uczestniczyli liczni goście, wśród nich Senator Alicja Zając i Poseł Maria Kurowska, które w swoich wystąpieniach podkreśliły znaczenia integracji polsko – ukraińskiej. Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku przedstawił przedsięwzięcia zrealizowane przez Związek oraz historię współpracy Gmin Związku z Gromadami Obwodu Czernihowskiego i innymi samorządami z Ukrainy.

Następnie odbył się wyjątkowy koncert młodzieży z Muzycznej Szkoły ze Snovska, który zachwycił licznie przybyłych gości bogatym repertuarem narodowych pieśni ukraińskich oraz utworów muzyki klasycznej. Podobnie jak występy młodzieży z Ukrainy, tak również występy artystów z Jasielskiego Domu Kultury, którzy zaprezentowali repertuar polskich piosenek cieszyły się dużym aplauzem ze strony publiczności. Wydarzenie prowadził Wojciech Piękoś, Przewodniczący Zgromadzenia Związku, Wójt Gminy Jasło wraz ze Svitlaną Kuzmienko, nauczycielem – seniorem grupy muzycznej.
Bardzo ważnym momentem uroczystości było podpisanie umów partnerskich, łączących samorządy więzami współpracy, wymianą doświadczeń i wiedzy oraz łączących obie strony przyjaźnią polsko-ukraińską. Umowy zawarli między sobą Gmina Brzostek – Gromada Plysky reprezentowanych ze strony Gminy Brzostek przez Burmistrza Wojciecha Staniszewskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Marcina Sasa a ze strony Gromady Plysky przez Wójta Wsi Marynę Virko oraz sekretarza Rady Wiejskiej Plysky Ludmyle Illiashenko, Gmina Pilzno – Gromada Sosnytsia reprezentowanych ze strony Gminy Pilzno przez Burmistrza Ewę Gołębiowską i przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Ziaję, a ze strony Gromady Sosnytsia przez Burmistrza Miasta Andieja Portnyi i radnego Miasta Andrija Tkacha , Gmina Żyraków – Gromada Mena reprezentowanych ze strony Gminy Żyraków przez Wójta Marka Rączkę i przewodniczącą Rady Gminy Marię Bodzioch, a ze strony Gromady Mena przez Przewodniczącego Rady Miasta Mena Yuria Stalnychenko i członka Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Serhia Skorokholda.

Po wysłuchaniu pięknych występów i podpisaniu umów partnerskich przyszedł czas na uroczyste wręczenie nagród finalistom i laureatom konkursu fotograficznego „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” organizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach edukacji ekologicznej. Komisja w składzie: Grzegorz Zarzyka fotograf, przewodniczący oraz Maria Lignar Dyrektor Biura Związku oraz Angelika Halibożek, wyłoniła zwycięzców, spośród 116 autorów prac, które wpłynęły z 64 szkół oraz osób dorosłych. W holu można było podziwiać wystawę nagrodzonych fotografii.

W kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych finalistami zostali:
I miejsce Sonia Nowak, Szkoła Podstawowa w Dębowcu, II miejsce Natalia Kopeć, Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, III miejsce Jakub Szacik, Szkoła Podstawowa w Górze Motycznej, Wyróżnienie Jakub Wszołek, Szkoła Podstawowa w Wiewiórce.
W kategorii osób dorosłych finalistami zostali:
I miejsce Wiesław Telega, Gmina Jasło; II miejsce Piotr Kawalec, Gmina Brzostek; III miejsce Maria Bujak, Gmina Jedlicze; Wyróżnienie Mirosław Bujdasz, Gmina Dębowiec.
Łącznie nagrodzono 41 uczniów w kategorii szkół oraz 4 osoby w kategorii dorosłych.
W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, w tym przedstawiciele organów samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, dyrektorzy instytucji, szkół, nauczyciele oraz młodzież szkolna. Uroczystości te zorganizowane zostały przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki we współpracy z Jasielskim Domem Kultury.

Dzieci i młodzież z 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki corocznie spotyka się aby wspólnie, przyjemnie spędzić czas, uczestnicząc w konkursach, warsztatach plastycznych, zawodach sportowych – biegu po Słońce, grach i zabawach z teatrem ulicznym. Uczą się jednocześnie jakie są zagrożenia dla środowiska, w którym żyjemy, jak dbać o środowisko oszczędzając energię i segregując odpady.
Corocznie w akcji uczestniczą dzieci i młodzież z około 200 szkół i przedszkoli z terenu 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W tym roku 31.05.2019r. – w dniu „słonecznego wydarzenia” o godzinie 9:00 na Stadionie sportowym przy ul. Śniadeckich odbył się finał międzygminnego „Biegu po słońce”, na który zakwalifikowała się grupa 88 uczniów z klas V i VI szkół podstawowych. Dystans jaki zawodnicy mieli do pokonania to 640m. Bieg przeprowadzony został w kategorii chłopców oraz w kategorii dziewcząt.
W kategorii chłopców na podium stanęli:
I miejsce – Kacper Bielawa (Szkoła Podstawowa w Żyrakowie)
II miejsce – Klaudiusz Stój (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu)
III miejsce – Miłosz Mazuchowski (Szkoła Podstawowa w Jedliczu)
Nagrodzonych zostało również 41 zawodników etapu międzygminnego.
W kategorii dziewcząt na podium stanęły:
I miejsce – Angelika Baran (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jodłowej)
II miejsce – Karolina Pękala (Szkoła Podstawowa w Chotowej, Gmina Czarna)
III miejsce – Oliwia Węgrzyn (Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie)
Nagrodzonych zostało również 41 zawodniczek etapu międzygminnego.

Równolegle na jasielskim Rynku podczas imprezy plenerowej rozgrywał się drugi etap konkursu plastycznego w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych. Do tego etapu zakwalifikowanych zostało 22 uczestników ze szkół zlokalizowanych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
Uczestnicy mieli godzinę czasu na wykonanie pracy nt. „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.

Jury – Panie Anna Brożyna i Ewa Kusiak z Jasielskiego Domu Kultury wyłoniły 3 najlepsze prace:
I miejsce – Jagoda Mosior (Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy, Gmina Dębica)
II miejsce – Izabela Mikrut (Publiczna Szkoła Podstawowa w Żurowej, Gmina Szerzyny)
III miejsce – Oliwia Przebięda (Szkoła Podstawowa w Brzostku)
Nagrody wyróżnienia otrzymało 19 uczestników w kategorii klas IV-VI – zwycięzców eliminacji gminnych, malujących w II etapie konkursu.
W kategorii klas IV – VI, nagrodzonych zostało 22 uczniów, wyróżnionych na szczeblu gminnym.

Konkurs plastyczny organizowany był również wśród starszych dzieci w kategorii klas VII, VIII i III gimnazjum, gdzie wybrano 44 najlepsze prace z 22 gmin.
Laureatami zostali:
I miejsce – Ewelina Wilk (Szkoła Podstawowa w Kątach, Gmina Nowy Żmigród)
II miejsce – Luiza Kiełtyka (Szkoła Podstawowa w Lisowie, Gmina Skołyszyn)
III miejsce – Katarzyna Rączka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)

Wszyscy przedstawieni uczestnicy otrzymali wyróżnienia w postaci dyplomów i nagród oraz przyjęli gratulację od Przewodniczącego Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasło – Ryszarda Pabiana, Zastępcy Burmistrza Miasta Jasło – Elwiry Musiałowicz-Czech, Przewodniczącego Zgromadzenia Związku, Wójta Gminy Jasło – Wojciecha Piękosia oraz Członka Zarządu Związku, Wójta Gminy Tarnowiec – Jana Czubika.

Back to top