– Edukacja ekologiczna

zajęcia w ramach akcji "klub ekologa"

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach zorganizowali mnóstwo ciekawych zajęć m.in. uczestniczyli w konkursie recytatorskim, oglądali filmy dotyczące biodegradacji, kompostowania odpadów, zwierząt i roślin podlegających ochronie, obchodzili Światowy Dzień Ochrony Środowiska i Dzień Bociana Białego, tworzyli gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Lasów Państwowych, organizowali Zielony Dzień, w szkole umieścili hasła reklamujące potrzebę oszczędzania wody i energii, wykonali album przedstawiający zwierzęta z Magurskiego Parku Narodowego oraz prezentację o tym parku, przygotowali prezentację multimedialną ukazującą piękno przyrody w najbliższej okolicy, przygotowali i degustowali sałatki owocowe. Młodzi ekolodzy kontynuowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci oraz kontrolowali segregację śmieci do pojemników, które sami wykonali.

Uczniowie zajmowaliśmy się też sadzeniem i pielęgnacją roślin wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, z roślin ozdobnych i jadalnych, wykorzystując jako doniczki różne pojemniki po produktach spożywczych.

Wiele Klubów poszerzyło swoją wiedze uczestnicząc w wycieczkach m.in. do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Krempnej oraz wycieczkach po okolicy podziwiają piękno przyrody znajdującej się w najbliższym otoczeniu.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami poznawali przyrodniczo najbliższą okolicę.
Na podstawie różnych książek, albumów, przewodników turystycznych oraz wykorzystując zasoby Internetu Klubowicze zebrali wiadomości o różnych formach ochrony przyrody
w najbliższej okolicy: pomnikach, rezerwatach przyrody, parkach narodowych, krajobrazowych. W ten sposób zyskali nową wiedzę i poszerzyli posiadaną, która będzie pomocna także w planowaniu wakacyjnych wypraw. Poznane miejsca uczniowie lokalizowali na mapie, przygotowali również plakaty informacyjne o tych miejscach, wykonali mapę Polski, na której zaznaczyli wszystkie 23 Parki Narodowe wykonując do nich logo z opisami parków. Uczniowie uzyskali wiele cennych informacji oraz poznali roślinność i zwierzęta, które można spotkać w rezerwatach czy na trasach edukacyjnych.

Następnym zadaniem zleconym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki było stworzenie prac plastycznych pt. “Ekologiczny dom” i wyeksponowanie ich na terenie szkoły.
Ze wszystkich zadań Klubowicze pięknie się spisali, co prezentują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Dziękujemy bardzo Opiekunom i Członkom Klubów za pracę włożoną w działania Klubu
i wykonywanie różnorodnych działań, do których podchodziliście z zaangażowaniem i pasją.

Życzymy Opiekunom i Klubowiczom udanych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń i odkryć przyrodniczych podczas wakacyjnych wycieczek.

Do wspólnego działania w ramach Klubów zapraszamy od września, a w październiku zaprosimy Was na uroczyste zakończenie Projektu.

No Images Found!

impreza "Słoneczne dni" na rynku jasielskim

Akcja edukacyjna „Słoneczne dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, skierowana była w szczególności do uczniów 176 szkół podstawowych funkcjonujących  na terenie 22 gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

„Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”, to akcja o charakterze edukacyjno – informacyjnym, której celem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej, przy zastosowaniu kolektorów słonecznych, systemów fotowoltaicznych oraz energii geotermalnej i wiatrowej. Służy ona zmianie świadomości ekologicznej mieszkańców i pogłębienie wiedzy w zakresie energetyki odnawialnej w szczególności słonecznej jako ekologicznego i taniego źródła energii. Dodatkowo akcja ma zwrócić uwagę na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska i codziennego zachowania ekologicznego w najbliższym otoczeniu w tym poszanowania energii

W ramach imprezy plenerowej, która odbyła się w dniu 02.06.2023r. w Jaśle przeprowadzono:

na stadionie sportowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle  przeprowadzone zostały finały „Biegu po słońce”. W finałowych biegach w dwóch kategoriach uczestniczyli zwycięzcy eliminacji gminnych, po 44 uczniów klas 7-8 szkół podstawowych.

Zwycięzcy w kategorii „Dziewczynki”
 I miejsce – Zofia Skóra, Szkoła Podstawowa w Jedliczu,
II miejsce – Amelia Kita, Szkoła Podstawowa w Jodłowej
III miejsce –  Kinga Skrok-Wolska, Szkoła Podstawowa w Krempnej

Zwycięzcy w kategorii „Chłopcy”
I miejsce
  – Szymon Miśkowicz,   Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie
II miejsce – Kamil Kusiak, Szkoła Podstawowa w Jedliczu
III miejsce – Oskar Pyznar, Szkoła Podstawowa w Osobnicy

Na jasielskim Rynku, odbyły się wydarzenia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

 • konkurs plastyczny w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych.
  Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej, pt.: „Świat wykorzystujący odnawialne źródła energii w przyszłości” promującej odnawialne źródła energii w szczególności energię słoneczną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z jej wykorzystaniem w codziennym życiu.
  W wyniku rozstrzygnięcia eliminacji konkursu szczebla gminnego komisja konkursowa  wybrała 22 autorów  najlepszych prac, którzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie międzygminnym podczas słonecznego wydarzenia, na płycie jasielskiego Rynku. Uczniowie wykonywali prace przy sztalugach, kredkami olejowymi. 

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 4-6 szkół podstawowych
I miejsce
– Aleksander Tkaczuk, Szkoła Podstawowa w Ołpinach
II miejsce – Elisa Garzi Cosentino, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu
III miejsce – Amelia Kosztyła, Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej

 • konkurs plastyczny w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych
  Przedmiotem konkursu było wykonanie plakatu o tematyce ekologicznej, promującej oszczędzanie energii oraz odnawialne źródła energii takie jak energię słoneczną, wiatrową, wodną i geotermalną oraz ukazującej korzyści dla człowieka i środowiska związane z ich wykorzystaniem. W wyniku rozstrzygnięcia Komisja konkursowa wybrała 44 prace a spośród nich trzy najlepsze prace.  

Zwycięzcy konkursu plastycznego w kategorii klas 7-8 szkół podstawowych
I miejsce
– Iga Putyło-Sławniak, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jaśle
II miejsce – Natalia Warzecha, Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej
III miejsce – Emilia Rozpara, Szkoła Podstawowa w Tarnowcu

 • warsztaty plastyczne, prowadzone przez artystę  plastyka, z zakresu twórczego malowania kolorowymi farbami na bawełnianych torbach elementów związanych z energią odnawialną,  dla grupy uczniów szkoły podstawowej, w trakcie imprezy plenerowej na Rynku w Jaśle,,

 • warsztaty „Zwalczamy Niską Emisję”  przeznaczone dla uczniów szkół średnich, z wykorzystaniem Mobilnego laboratorium POLoNEs – Przyczyny – Ograniczenie – Likwidacja Niskiej Emisji, pokaz pracy pieców, pomiary zanieczyszczeń podczas spalania, demonstracja pracy mikroinstalacji OZE, praca przy Laboratorium w formule wolnego słuchacza,

 • konkurs malowania kredą chodnikową na płycie jasielskiego Rynku dla grup dzieci przedszkolnych, tematyka związana ze słońcem, wiatrem, wodą,

 • warsztaty z udzielania pierwszej pomocy  dla uczniów IV klas szkół podstawowych prowadzone przez Słowacki Czerwony Krzyż,

 • konkurs plastyczny dla uczniów II klas szkoły podstawowej o tematyce przyrodniczej przeprowadzony  w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

 • quizu dla uczniów V klas szkoły podstawowej z zakresu zmian klimatu i ochrony środowiska realizowanego w ramach projektu pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

 • Teatr Uliczny Wagabunda z Krakowa – program artystyczny „Stara Zagroda” to wyprawa w przeszłość podczas której możemy przyjrzeć się i dotknąć świata naszych dziadków i uczestniczyć w radosnym świecie polskich, wiejskich zabaw. Wzajemne oddziaływanie przeszłości i teraźniejszości wyzwala pełen niespodzianek dialog między dziećmi początku XX wieku a dziećmi współczesnymi.

 

W trakcie akcji edukacyjnej na jasielskim rynku sporym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się oferta klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach a wśród mieszkańców propozycje punktu konsultacyjno – informacyjnego  „Czyste powietrze”.
 
Na zakończenie wydarzenia plenerowego podsumowującego realizację akcji edukacyjnej „Słoneczne Dni ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki” wystąpił na scenie Mateusz Mijal, wokalista, kompozytor. 

No Images Found!

uczestnicy akcji Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie spotykają się na zajęciach podczas których m.in. omawiają zagadnienia związane z przyrodą, oglądają filmy edukacyjne, biorą udział w konkursach plastyczno-przyrodniczych, rozwiązują rebusy, quizy, przeprowadzają eksperymenty, tworzą gazetki tematyczne.

Niektórzy Klubowicze założyli i prowadzą hodowlę roślin, przygotowali przedstawienie o tematyce ekologicznej, sadzili drzewka wokół szkoły, brali udział w akcji “Sprzątanie świata”, uczestniczyli w zajęciach o Magurskim Parku Narodowym oraz w akcji zbiórki zużytych baterii.

Założone zostały również zakładki na szkolnych stronach www, gdzie odnotowywane są prowadzone aktywności.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami spacerowali po terenie wokół szkół i obserwowali roślinność, która otacza szkołę. Uczniowie rozpoznawali gatunki roślin, badali rośliny wielozmysłowo ( wzrok, dotyk, zapach), a następnie omawiali korzyści jakie przynoszą drzewa, krzewy i kwiaty rosnące wokół szkoły.

Czekamy na kolejne sprawozdania

Życzymy dalszej owocnej i ciekawej pracy Opiekunom i Klubowiczom

W marcu 2023r. Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zaprosił uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu 22 Gmin należących do Związku tj. Gmina Biecz, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Pilzno, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Żyraków, do udziału w zadaniu z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Projekt ma na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie prawidłowych postaw związanych z ochroną środowiska, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska, zachęcanie młodzieży do przedstawiania własnego pomysłu na działania dotyczące ochrony przyrody, tworzenie nawyków ekologicznego stylu życia. Będzie inspiracją do dokonywania odpowiednich wyborów konsumenckich, bo nawet niewielki wysiłek pojedynczej osoby, jeśli zostanie upowszechniony i będzie wykonywany masowo, może przynieść znaczący rezultat w ochronie środowiska naturalnego. Projekt przyczyni się do inicjowania i kształtowania społecznych postaw proekologicznych, promowania i rozwijania zainteresowań przyrodniczych, poszerzenia wiedzy przyrodniczej wśród dzieci i młodzieży, promowania aktywnego poznawania przyrody.

 • Uczniowie klasy I-IV szkoły podstawowej biorą czynny udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: przyroda i jej znaczenie, zagrożenia naturalne, segregacja odpadów i recykling, oszczędzanie wody, ochrona powietrza, oszczędzanie energii i zrównoważony rozwój. Następnie uczniowie będą tworzyć Klub Ekologa, który będzie wpływał na dzieci poprzez nauczanie eksperymentalne i rozwijające postawy badawcze u dzieci. Członkowie klubu zostaną wyposażeni w pakiet małego Ekologa (koszulka, książka Poradnik dla ekologa, zestaw odkrywcy, pojemnik na zużyte baterie). Na zakończenie Projektu szkoły uczestniczące w Projekcie otrzymają zestawy roślin doniczkowych oczyszczających powietrze oraz pakiet dydaktyczny, który wykorzystując metody badawcze, będzie aktywizował kolejne roczniki uczniów podnosząc ich kompetencje klimatyczne.
 • Uczniowie klasy V-VIII szkoły podstawowej biorą udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych on-line, podczas których zdobywają wiedzą z następujących obszarów tematycznych: segregacja odpadów i recykling, zmiany klimatu, oszczędzanie zasobów wody i rola rzek w środowisku, zrównoważony rozwój i adaptacja do zmian klimatu, efektywne oszczędzanie i zagospodarowanie zasobów. Następnie uczniowie wykorzystując wiedzę zdobytą w warsztatach będą brać udział w grze on-line, która poprzez testy, quizy i mini-gry będzie kształtować właściwe zachowania oraz proekologiczne postawy młodzieży.

Szkoły w ramach realizacji Projektu otrzymają również pakiet materiałów informacyjnych tj. plakaty, ulotki.

Projekt realizowany będzie do listopada 2023r.

Back to top