– Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III

         

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki Etap III

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Link do strony: http://nfosigw.gov.pl/zglos-nieprawidlowosc

AKTUALNOŚCI
Back to top