Zakończono budowę kanalizacji w Majscowej - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

         

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki Etap III

kanalizacja w Majscowej

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu wybudowano:

  • 3764 m kanalizacji sanitarnej (w tym 768 m rurociągów tłocznych)
  • jedną pompownię ścieków.

Wartość kontraktu wyniosła 1 447 582,85 zł brutto.

Back to top