Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III - Dębowiec - Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle

         

Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki Etap III

dodatkowy zakres kanalizacji w Gminie Dębowiec

Gmina Dębowiec zakończyła budowę dodatkowego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazy Dębowieckie i Majscowa.

  • W ramach zakończonych inwestycji wybudowano 5 561 m kanalizacji sanitarnej ( w tym 1464 m rurociągów tłocznych) i 26 przepompowni przydomowych.
  • Wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 600 530,55 zł netto.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja dodatkowego zakresu w Gminie Dębowiec była możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych.

kanalizacja w Majscowej

Dobiegły końca prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu wybudowano:

  • 3764 m kanalizacji sanitarnej (w tym 768 m rurociągów tłocznych)
  • jedną pompownię ścieków.

Wartość kontraktu wyniosła 1 447 582,85 zł brutto.

podpisanie umowy na zwiększenie zakresu robót w Gminie Dębowiec

W dniu 13.08.2021r., w ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podpisane zostały umowy na budowę łącznie ponad 5,5 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 34 przepompowni ścieków w miejscowościach: Łazy Dębowieckie i Majscowa.
Umowy w imieniu Zamawiającego podpisał Marcin Bolek, Wójt Gminy Dębowiec, natomiast po stronie Wykonawcy Marcina Soczek, Wiceprezes Zarządu firmy MULTIKOP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Strzeszynie.
Wartość wykonania robót budowlanych, zgodnie z zawartymi umowami, to 2 087 618,88 zł brutto.
Realizacja dodatkowych zadań w Gminie Dębowiec stała się możliwa dzięki uzyskanym oszczędnościom, w wyniku przeprowadzonych przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postepowań przetargowych oraz złożeniem wniosku o rozszerzenie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Sieć kanalizacyjna w Łazach Dębowieckich

Dobiegły końca prace związane z realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Łazach Dębowieckich”.

Roboty prowadzone były w ramach projektu Funduszu Spójności nr POIS.02.03.00-00-0239/17-00 pn. „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zakończonego kontraktu:

  • wybudowano 8 687 m kanalizacji sanitarnej (w tym 1 252 m rurociągów tłocznych) 
  • pompownię ścieków P1.

Wartość kontraktu wyniosła 4 108 625,69 zł brutto.

Back to top