– 2020 – grudzień

Wśród nagród, które wyróżniają Związek Gmin Dorzecza Wisłoki nie tylko w środowisku lokalnym, ale przede wszystkim na arenie krajowej, są między innymi statuetka „Lidera Polskiej Ekologii 2011″ przyznawana przez Ministra Środowiska organizacjom przyczyniającym się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz tytuł „Lidera Rozwoju Regionalnego 2016” przyznany przez Kapitułę Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. W 2017 roku Związek otrzymał także „środowiskowego Oscara”, czyli nagrodę główną Promotora Czystej Energii w kategorii inwestycja i edukacja ekologiczna, w uznaniu za zrealizowany projekt solarny oraz nagrodę „Ekosymbol 2017” za szczególną dbałość o środowisko i zrównoważony rozwój, wręczoną przez Głównego Inspektora Ochrony środowiska. W roku 2018, Związek został ponownie nagrodzony w konkursie „Ekosymbol 2018” a w 2019 – został uznany za „Najlepszy Ekozwiązek Podkarpacia”, za zrealizowanie działań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz świadomości ekologicznej Polaków. Również w 2019 r., Związek został nagrodzony w konkursach „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski 2019” oraz „TOP INWESTYCJE 2019″, za zrealizowane w 2018 roku projekty przyczyniające się do kompleksowej ochrony czystości powietrza gmin Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, Jodłowa, Kołaczyce, Krempna, Osiek Jasielski, Pilzno, Skołyszyn oraz Tarnowiec (TOP INWESTYCJE nagradza tych, którzy dzięki odważnym prorozwojowym decyzjom inwestycyjnym stają się liderami środowiska, wyznaczając trendy).

 

wizyty studyjne w Szwajcarii

Związek chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji
projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, takich jak zastosowane w gruntownie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz nowoczesne instalacje fotowoltaiczne na Krytej Pływalni i „Zielonym Rynku”.

W 2016 roku Związek wraz z partnerami (Gminą Buskiem Zdrój, Miastem i Gminą Niepołomice, Powiatem Suskim i Gminą Mszana Dolna) zorganizował konferencję pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wielu samorządów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ambasady Szwajcarii. Z kolei w ramach programu wspomagającego proces reform decentralizacyjnych na Ukrainie, Związek gościł przedstawicieli ukraińskich samorządów, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych. Podczas „Europejskich Dni Samorządności”, zorganizowanych przez Związek oraz FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, przedstawiono zasady na jakich zbudowana została współpraca między 22 samorządami w ramach Związku, jak działa i funkcjonuje Związek oraz jakie są korzyści z ponad 20-letniej solidarnej współpracy wszystkich gmin członkowskich. Spotkania będą kontynuowane w kolejnych latach, a uczestnicy z obydwu krajów liczą na dalszą współpracę i wymianę dobrych praktyk oraz możliwość wspólnej realizacji projektów.

Przedstawiciele Związku i reprezentanci gmin członkowskich uczestniczyli między innymi w kilku wizytach studyjnych w Szwajcarii, aby poszerzyć wiedzę nt. nowoczesnych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, najlepszych praktyk w obszarze wykorzystania energii słonecznej, edukacji ekologicznej oraz gminnych systemów produkcji i dystrybucji energii. Na zaproszenie Ambasady Szwajcarii, przedstawiciele Związku uczestniczyli także w międzynarodowej konferencji energetycznej w Bazylei (Global Energy Basel), poświęconej zrównoważonemu rozwojowi miast i perspektywom rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetów Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach unikalnej kampanii edukacyjnej prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i lokalnymi szkołami, podczas cyklu warsztatów i szkoleń, lokalni nauczyciele i uczniowie ze szkół średnich i wyższych zostali przeszkoleni w zakresie ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, energii odnawialnej i umiejętności komunikacyjnych. Do tej pory uczniowie odwiedzili ponad 12 000 rodzin w regionie, aby przekazać wiedzę i przeprowadzić badania dotyczące poziomu świadomości ekologicznej.

Związek organizuje także co roku weekendowe „Słoneczne Dni”, podczas których dzieci i młodzież poprzez sport, muzykę, teatr, gry i konkursy uczą się jak oszczędzać energię i jak wykorzystywać jej odnawialne zasoby (w wydarzeniach uczestniczy co roku około 1000 osób).

Dzieci puszczają balony podczas wydarzenia "Słoneczne Dni"

W latach 2012-2017, Związek zrealizował bardzo innowacyjny projekt o wartości ponad 94 milionów złotych dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego zamontowano kolektory słoneczne na 8250 domach prywatnych oraz 103 budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, obiekty sportowe, domy opieki społecznej i Szpital Specjalistyczny w Jaśle) oraz 49 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Projekt miał charakter pilotażowy, ponieważ wcześniej nie zrealizowano w Polsce tak dużych inwestycji w instalację kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach, koordynowanych przez samorządy i przy tak wysokim poziomie dofinansowania dla mieszkańców (do 75%).

Dzięki instalacji ponad 8 tysięcy systemów solarnych na stosunkowo niewielkim obszarze oraz wdrożeniu systemu monitorowania efektów, projekt wpłynął nie tylko na stan powietrza w regionie, ale także znacząco podniósł zainteresowanie mieszkańców energią odnawialną, docierając do ok. 95 tysięcy osób. Pod koniec realizacji projektu zainteresowanie mieszkańców było wciąż tak duże, że w 2017 roku Związek pozyskał dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, aby kontynuować inwestycje. W wyniku obu projektów, ponad 10 500 gospodarstw domowych zmniejszyło zużycie węgla i gazu na rzecz energii odnawialnej.

panele fotowoltaiczne
Back to top