– Wymiana doświadczeń

wizyty studyjne w Szwajcarii

Związek chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z realizacji
projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań
technologicznych, takich jak zastosowane w gruntownie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody oraz nowoczesne instalacje fotowoltaiczne na Krytej Pływalni i „Zielonym Rynku”.

W 2016 roku Związek wraz z partnerami (Gminą Buskiem Zdrój, Miastem i Gminą Niepołomice, Powiatem Suskim i Gminą Mszana Dolna) zorganizował konferencję pn. „Inwestycje w odnawialne źródła energii szansą zrównoważonego rozwoju regionów Polski”, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wielu samorządów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ambasady Szwajcarii. Z kolei w ramach programu wspomagającego proces reform decentralizacyjnych na Ukrainie, Związek gościł przedstawicieli ukraińskich samorządów, urzędników oraz liderów społeczności lokalnych. Podczas „Europejskich Dni Samorządności”, zorganizowanych przez Związek oraz FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, przedstawiono zasady na jakich zbudowana została współpraca między 22 samorządami w ramach Związku, jak działa i funkcjonuje Związek oraz jakie są korzyści z ponad 20-letniej solidarnej współpracy wszystkich gmin członkowskich. Spotkania będą kontynuowane w kolejnych latach, a uczestnicy z obydwu krajów liczą na dalszą współpracę i wymianę dobrych praktyk oraz możliwość wspólnej realizacji projektów.

Przedstawiciele Związku i reprezentanci gmin członkowskich uczestniczyli między innymi w kilku wizytach studyjnych w Szwajcarii, aby poszerzyć wiedzę nt. nowoczesnych technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, najlepszych praktyk w obszarze wykorzystania energii słonecznej, edukacji ekologicznej oraz gminnych systemów produkcji i dystrybucji energii. Na zaproszenie Ambasady Szwajcarii, przedstawiciele Związku uczestniczyli także w międzynarodowej konferencji energetycznej w Bazylei (Global Energy Basel), poświęconej zrównoważonemu rozwojowi miast i perspektywom rozwoju produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Back to top