– Energia odnawialna

W latach 2012-2017, Związek zrealizował bardzo innowacyjny projekt o wartości ponad 94 milionów złotych dofinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, w ramach którego zamontowano kolektory słoneczne na 8250 domach prywatnych oraz 103 budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, obiekty sportowe, domy opieki społecznej i Szpital Specjalistyczny w Jaśle) oraz 49 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Projekt miał charakter pilotażowy, ponieważ wcześniej nie zrealizowano w Polsce tak dużych inwestycji w instalację kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach, koordynowanych przez samorządy i przy tak wysokim poziomie dofinansowania dla mieszkańców (do 75%).

Dzięki instalacji ponad 8 tysięcy systemów solarnych na stosunkowo niewielkim obszarze oraz wdrożeniu systemu monitorowania efektów, projekt wpłynął nie tylko na stan powietrza w regionie, ale także znacząco podniósł zainteresowanie mieszkańców energią odnawialną, docierając do ok. 95 tysięcy osób. Pod koniec realizacji projektu zainteresowanie mieszkańców było wciąż tak duże, że w 2017 roku Związek pozyskał dodatkowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, aby kontynuować inwestycje. W wyniku obu projektów, ponad 10 500 gospodarstw domowych zmniejszyło zużycie węgla i gazu na rzecz energii odnawialnej.

panele fotowoltaiczne
Back to top