– Podsumowanie działania Klubów Ekologa, w okresie maj-czerwiec 2023r.,założonych w ramach realizacji Projektu „Mój kawałek świata – dbam o Ziemię ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki”

zajęcia w ramach akcji "klub ekologa"

Młodzi Ekolodzy i ich Opiekunowie podczas spotkań w Klubach zorganizowali mnóstwo ciekawych zajęć m.in. uczestniczyli w konkursie recytatorskim, oglądali filmy dotyczące biodegradacji, kompostowania odpadów, zwierząt i roślin podlegających ochronie, obchodzili Światowy Dzień Ochrony Środowiska i Dzień Bociana Białego, tworzyli gazetki ścienne, uczestniczyli w spotkaniu z pracownikiem Lasów Państwowych, organizowali Zielony Dzień, w szkole umieścili hasła reklamujące potrzebę oszczędzania wody i energii, wykonali album przedstawiający zwierzęta z Magurskiego Parku Narodowego oraz prezentację o tym parku, przygotowali prezentację multimedialną ukazującą piękno przyrody w najbliższej okolicy, przygotowali i degustowali sałatki owocowe. Młodzi ekolodzy kontynuowali zbiórki baterii, plastikowych nakrętek i elektrośmieci oraz kontrolowali segregację śmieci do pojemników, które sami wykonali.

Uczniowie zajmowaliśmy się też sadzeniem i pielęgnacją roślin wokół szkół oraz tworzyli przyrodnicze kąciki zieleni w swoich klasach, z roślin ozdobnych i jadalnych, wykorzystując jako doniczki różne pojemniki po produktach spożywczych.

Wiele Klubów poszerzyło swoją wiedze uczestnicząc w wycieczkach m.in. do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Krempnej oraz wycieczkach po okolicy podziwiają piękno przyrody znajdującej się w najbliższym otoczeniu.

W ramach zadań zlecanych do wykonania przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki Członkowie Klubów wraz z Opiekunami poznawali przyrodniczo najbliższą okolicę.
Na podstawie różnych książek, albumów, przewodników turystycznych oraz wykorzystując zasoby Internetu Klubowicze zebrali wiadomości o różnych formach ochrony przyrody
w najbliższej okolicy: pomnikach, rezerwatach przyrody, parkach narodowych, krajobrazowych. W ten sposób zyskali nową wiedzę i poszerzyli posiadaną, która będzie pomocna także w planowaniu wakacyjnych wypraw. Poznane miejsca uczniowie lokalizowali na mapie, przygotowali również plakaty informacyjne o tych miejscach, wykonali mapę Polski, na której zaznaczyli wszystkie 23 Parki Narodowe wykonując do nich logo z opisami parków. Uczniowie uzyskali wiele cennych informacji oraz poznali roślinność i zwierzęta, które można spotkać w rezerwatach czy na trasach edukacyjnych.

Następnym zadaniem zleconym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki było stworzenie prac plastycznych pt. “Ekologiczny dom” i wyeksponowanie ich na terenie szkoły.
Ze wszystkich zadań Klubowicze pięknie się spisali, co prezentują zdjęcia zamieszczone poniżej.

Dziękujemy bardzo Opiekunom i Członkom Klubów za pracę włożoną w działania Klubu
i wykonywanie różnorodnych działań, do których podchodziliście z zaangażowaniem i pasją.

Życzymy Opiekunom i Klubowiczom udanych wakacji pełnych pozytywnych wrażeń i odkryć przyrodniczych podczas wakacyjnych wycieczek.

Do wspólnego działania w ramach Klubów zapraszamy od września, a w październiku zaprosimy Was na uroczyste zakończenie Projektu.

Back to top