– Zakres projektu – Gmina Kołaczyce

logotyp infrastruktura i środowisko
Flaga Rzeczpospolita Polska
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
alt=


W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w miejscowości Krajowice wybudowanych zostanie:

  • 5,1 km sieci wodociągowej,
  • 1 km sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompownia ścieków.
Back to top