– Zakres projektu – Gmina Kołaczyce

logotyp funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
logotyp Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
fundusz spójności


W ramach Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w miejscowości Krajowice wybudowanych zostanie:

  • 5,1 km sieci wodociągowej,
  • 1 km sieci kanalizacyjnej oraz 1 przepompownia ścieków.
Back to top
Przetłumacz
Facebook